Archive for Category: Tin tức

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG STS 2019

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG STS – KONICA MINOLTA – CANON 2019 Lời đầu tiên, BGĐ cùng toàn bộ nhân viên Công ty TNHH Đầu Tư LEFAMI (STS HÀ NỘI), xin gửi lời cảm ơn đến tất cả Quý nhà in đã...

Read More